IT PARTNER

Pomoc IT - Wdrożenia - Naprawy - Zaopatrzenie

Kontakt

Tel.: 509 053 873

e-mail: tl@jaz-com.pl

e-mail: jaz-com@wp.pl

 

JAZ-COM

Autoryzowany Partner G Data

Backup w chmurze

JAZ-COM

Partner Xopero

Księgowość dla stowarzyszeń

 

LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji

Zawiera następujące moduły:


    Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi

 • przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • podział dokumentów na segregatory
 • możliwość duplikowania dokumentów
 • łatwy mechanizm dekretacji na kontach księgowych
 • możliwość wykorzystania schematów automatycznego dekretowania
 • łatwy mechanizm obsługi rozrachunków i rozliczeń
 • mechanizm przenumerowania symboli archiwalnych dokumentów
 • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
 • możliwość przeksięgowywania i rozliczania dokumentów księgowych między różnymi latami obrotowymi


    Elastyczny plan kont

 • podział na grupy kont
 • mechanizmy do tworzenia kont analitycznych dla kontrahentów i pracowników
 • import planu kont z poprzednich lat obrotowych
 • import / export planu kont w formacie XML
 • podgląd obrotów i sald kont
 • przeglądanie zapisów na kontach


    Księgi Handlowe

  • generowanie głównej księgi (dziennika księgowań) z podziałem na typy dokumentów
  • drukowanie druczków KP i KW oraz raportu kasowego
  • moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US
  • centralne tabele kursowe walut
  • kompleksowy zestaw raportów księgowych
  • raport analizy zobowiązań i należności
  • generowanie bilansu otwarcia roku księgowego
  • generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia
  • generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe)
  • definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
  • generowanie potwierdzeń sald rozliczeń
 • generowanie wezwań do zapłaty
 • generowanie not odsetkowych
 • wystawianie not księgowych
 • wystawianie not obciążeniowych
 • automatyczne okresowe generowanie PK do leasingu, prenumeraty, polisy itp.


    Schematy automatycznego dekretowania na kontach księgowych

 • schematy księgowania dla faktur sprzedażowych i zakupowych
 • schematy księgowania dla umów o dzieło i zlecenie
 • schematy księgowania dla list płac
 • mechanizm duplikowania schematów księgowania
 • możliwość wykorzystywania schematów księgowania z poprzednich lat obrotowych


    Rozrachunki

 • obsługa rozrachunków dla wszystkich typów dokumentów księgowych
 • łatwy mechanizm rozliczania rozrachunków
 • mechanizm kontroli stopnia rozliczenia rozrachunków
 • kompleksowe raporty dotyczące rozrachunków


    Obsługa kadr i płac

 • schematy kalkulacji umów i list płac
 • możliwość wysyłania e-Umowy
 • współpraca z Płatnikiem - wystawianie wszystkich dokumentów do ZUS
 • kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników
 • ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło
 • dokumenty zapłat do umów (rachunki)
 • mechanizm ułatwiający księgowanie umów
 • przyjazny mechanizm tworzenia list płac
 • zautomatyzowane księgowanie list płac
 • kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)


    Obsługa kasy i banku

 • dowolna ilość obsługiwanych kas
 • dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych
 • wielowalutowe kasy i rachunki bankowe
 • łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
 • możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac
 • automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń
 • rozliczanie wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO
 • rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentu


    Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania

 • wystawianie faktur handlowych VAT
 • walutowe faktury VAT
 • faktury korygujące


    Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

 • wielowalutowe faktury kosztowe
 • automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT i dekretów w Księdze Handlowej
 • zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej
 • możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej
 • mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury
 • możliwość definiowania nowych stawek VAT
 • wyliczanie zwrotu Vat z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
  zwolnioną
 • moduł analiz zapisów w rejestrach VAT

programy dla linux i windows księgowośc CRM srodki trwałe    Kartoteka towarów i usług

 • dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)
 • cenniki towarowe związane z walutą
 • grupy towarowe


programy dla firm CRM księgowe środki trwałe    CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach firmy

 • ewidencja kontrahentów i reprezentantów
 • ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami
 • system notatek dla kontrahentów
 • mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach
 • sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON 
 • mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów


programy linux i windows    Ewidencja środków trwałych

 • podział na grupy
 • uwzględnianie klasyfikacji ST
 • elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji
 • możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazwa, degresywna itd.)
 • duplikowanie środka trwałego
 • księgowanie amortyzacji
 • podstawowe raporty związane ze środkami trwałymi


programy dla linux i windows    Rejestry VAT

 • podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe
 • możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT
 • możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów)
 • kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym
 • możliwość generowania raportów testowych
 • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
 • definiowanie nowych stawek VAT
 • wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
  zwolnioną


programy dla firm linux i windows    Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych

 • automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT (schematy wypełniania)
 • obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT)
 • duplikowanie deklaracji podatkowych
 • drukowanie serii deklaracji


     Obsługa delegacji i kilometrówki

 • ewidencja, wydruk i rozliczanie delegacji
 • ewidencja, wydruk kilometrówki
 • ewidencja i wydruk ryczałtów na przejazdy lokalne
 • operacje w walucie
 • dwukierunkowe rozpoznawanie tras przejazdów
 • ewidencja i wydruk poleceń wyjazdu na delegację


Pozostałe funkcje programu

 • analiza logowań do programu
 • możliwość pracy w sieci LAN, Internet itp.
 • możliwość uruchomienia programu z poziomu przeglądarki internetowej (wykorzystując oprogramowanie nxserver)
 • możliwość eksportu danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF

JAZ-COM IT

Oprogramowanie

Help Desk

AnyDesk pobierz instalator

Wymagany kontakt telefoniczny.

tel. 509 053 873

Usługa płatna.

Gościmy

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

Na skróty